Registrácia

Prihlasovacie udaje

Profil

Pokračovaním v registrácií súhlasíte s právnym vymedzením nasledujúcich podmienok. Tieto podmienky sa môžu priebežne meniť, o zmenách budete informovaný cez novinky. Je vo vašom záujme tieto zmeny sledovať.
Všetky vami poskytnuté údaje budú využité výlučne na organizovanie pretekov a s tým priamo suvisiacu činnosť.

Informácie a osobné údaje, ktoré o Vás zbierame, sú:

  • meno/prezývka zadané pri registrácií, resp. poskytnuté sociálnou sieťou ak bolo konto vytvorené pomocou nej
  • súťažná kategória podľa pravidieľ, zadaná pri registrácií
  • v prípade registrácie pomocou emailu, ukladáme email. Ten slúži výlučne na registráciu a prihlasovanie, v prípade nutnosti (zrušenie preteku) na oznámenie tejto skutočnosti
  • Ak ste sa rozhodli ich vyplniť, vami vyplnené kontaktné údaje, ktoré sú nepovinné.
Vaše meno, priezvisko a kategór ia (tak ako sú vyplnené vo vašom profile)) sú zobrazované v výsledkových a registračných zoznamoch na stránke. Ostatné vami vyplnené údaje sú poskytované iba organizátorom, v prípade ak dôjde k zmene ohľadom preteku na ktorý ste registrovaný, za účelom zaslania relevantných informácií

Pravidlá používania Náš systém beží na frameworku yii2. Súhlasíte s tým, že nebudete uvádzať žiadne urážlivé, obscénne, vulgárne, ohováracie, nenávistné, výhražné, sexuálne orientované texty a príspevky alebo posielať akýkoľvek iný materiál, ktorý môže porušovať ktorékoľvek zákony krajiny, v ktorej sa nachádzate Vy či v ktorej sa nachádza “www.takticka-malorazka.sk” alebo medzinárodné právo. Takéto konanie môže viesť k okamžitému a trvalému vylúčeniu, s upozornením Vášho poskytovateľa internetového pripojenia, ak sa budeme domnievať, že to bude od nás požadované. Súhlasíte s tým, že správcovia portálu "Taktická malorážka" majú právo kedykoľvek odstrániť ktorýkoľvek príspevok, ktorý by porušovala tieto podmienky. Ako užívateľ, súhlasíte s ukladaním do databázy akejkoľvek informácie, ktorú vložíte. Hoci žiadna informácia nebude zverejnená/poskytnutá žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu, ani "www.takticka-malorazka.sk” ani yii2 nenesú zodpovednosť za akýkoľvek pokus o prienik (hacking), ktorý môže viesť k zneužitiu týchto údajov.